Razem raźniej
14.08.2013 sptrzeciewnica_2012 1398

Od 01.08.2013r. do 31.08.2014r. realizujemy projekt systemowy pt. „ Razem raźniej” złożony w ramach Poddziałania 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych . W ramach projektu przewidujemy zakup szeregu pomocy edukacyjnych do prowadzenia zajęć. Wśród zajęć dla uczniów objętych opieką projektu znajdują się:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla grupy 11 uczniów klas I –III,

- zajęcia logopedyczne dla 10 uczniów klas I – III,

- gimnastyka korekcyjna dla 8 dzieci z klas I-III,

- dogoterapia dla 5 dzieci z klas i – III.

Dzięki realizacji tych zajęć w szerszym zakresie zindywidualizujemy proces nauczania i wychowania w klasach I-III.

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Wyszukiwarka portalowa
Opcje zaawansowane