Zakończenie roku szkolnego
29.06.2017 sptrzeciewnica_2012 736
grafika
Powiązane galerie:
grafika
29.06.2017

10

Szkoła Podstawowa w Trzeciewnicy

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Trzeciewnicy.

Dzień 23 czerwca w naszej szkole był bardzo uroczysty. Zakończenie roku szkolnego to czas podsumowań i podziękowań. Po wprowadzeniu sztandaru i zaśpiewniu hymnu, pani dyrektor Katarzyna Mikołajczak powitała przybyłych gości: pana radnego Pawła Wiśniewskiego, panie sołtys: wsi Suchary Barbarę Skarwecką oraz wsi Trzeciewnica Krystynę Dawidowicz, przewodniczącą Gminnej Rady Kobiet Angelikę Strzelewicz-Kosmalską, członków Rady Sołeckej, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich w Sucharach i Trzeciewnicy, przedstawicieli Rady Rodziców oraz bibliotekarkę Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia w Trzeciewnicy, panią Violettę Sęk, z którą systematycznie współpracujemy. Obecny był również Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary, organu prowadzącego naszą szkołę.

Podziękowań było bardzo dużo, ponieważ jest wiele osób, dla których ważne jest tworzenie jak najlepszych warunków rozwoju młodego pokolenia. W naszej szkole Rodzice mają w tym ogromny udział. Wszystkim Rodzicom DZIĘKUJEMY. Oddzielne podziękowania otrzymali państwo Rynkiewicz, państwo Perdoch, państwo Mazur oraz pani Maria Bogdan.

Pani Dyrektor przypomniała o sukcesach uczniów w ciągu całego roku szkolnego, gratulowała osiągnięć i zachęcała do dalszej pracy. Ponadto przedstawiła stan przygotowań do nowej reformy oświatowej. Szkoła  z zasobów Stowarzyszenia zakupiła już część pomocy naukowych potrzebnych do wyposażenia pracowni przedmiotowych dla klasy VII. Miłe jest, że również innym ten temat nie jest obojętny. Rodzice klasy IV i V oraz państwo Rynkiewicz przeznaczyli na ten cel pewną kwotę, a pan Paweł Wiśniewski ofiarował dużą paczkę.

Po podziękowaniach nastąpił moment wręczenia świadectw i nagród uczniom wyróżniającym się w nauce i zachowaniu. W klasie IV do nich należą: Zofia Perdoch, Blanka Boińska i Nikodem Wika. W klasie V byli to: Martyna Pruchnicka, Amelia Jassel, Sara Obruszkiewicz, Tomasz Janas i Eryk Tuszyński. W klasie VI: Martyna Jankowska, Wiktoria Strzechowska, Dominika Wesołowska, Jacek Franczak i Igor Rynkiewicz. W młodszych klasach doceniając wysiłek i zaangażowanie w poznawanie świata nagrody otrzymali wszyscy uczniowie. Wszystkie nagrody książkowe zostały zakupione przez Radą Rodziców. W imieniu uczniów dziękujemy.

Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru, zebrani obejrzeli piętnastominutowy film zrealizowany podczas zająć dodatkowych przez uczniów klas IV-VI z nauczycielem języka angielskiego, panem Dawidem Rybackim. Uczniowie klasy I i III piosenkami wprowadzili zebranych w wakacyjny nastrój. Na zakończenie wszyscy zapoznani zostali z podstawowymi zasadami udanych i bezpiecznych wakacji.

Podczas wakacji w naszej szkole zostały zorganizowane półkolonie. Współfinansowane są z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Sucharach.

NSP w Trzeciewnicy.

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Wyszukiwarka portalowa
Opcje zaawansowane